НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР «ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ»

 

Завітайте на новий сайт Інституту: www. iae. kiev. ua

Інститут аграрної економіки заснований у 1956 році в м. Києві як науковий центр з розробки економічних основ формування і здійснення аграрної політики в Україні, актуальних проблем теорії і практики розвитку агропромислового комплексу, організації впровадження у виробництво досягнень економічної науки, здійснення координації досліджень та підготовки наукових кадрів. Указом Президента України від 12 січня 2008 року № 48 Інституту надано статус національного наукового центру – Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки».

Основні напрями наукової діяльності Інституту:

- теорія і методологія розвитку сільських територій, управління і соціально-економічні проблеми села;

- наукові основи організації сільськогосподарського виробництва та земельних відносин;

- методологічні основи удосконалення механізмів ціноутворення, функціонування ринку і розвитку наукових інновацій;

- методологічні засади ефективної системи управління фінансами, інвестиціями та обліку в АПК.

В Інституті відбулося становлення вчених економістів-аграрників України:

академіки Академії наук СРСР та НАН України:

І. І. Лукінов, академік Академії наук СРСР (1984), академік ВАСГНІЛ (1973), РАСГН (1992), РАН (1992), АН УРСР (1976), УААН (1991); О. М. Онищенко, академік НАН України (1990)

члени-кореспонденти ВАСГНІЛ:

І. Н. Романенко (1956), В. В. Юрчишин (1975), О. О. Сторожук (1983)

академіки Національної академії аграрних наук України:

П. І. Гайдуцький (1995), М. Я. Дем’яненко (2003), М. Ф. Кропивко (2011), Ю. О. Лупенко (2011), М. Й. Малік (2011), В. Я. Месель-Веселяк (2003), П. Т. Саблук (1993), О. М. Шпичак (2003), В. В. Юрчишин (1990)

члени-кореспонденти Національної академії аграрних наук України:

В. Я. Амбросов (1993), І. Г. Кириленко (2006), Г. М. Підлісецький (1995), В. П. Рябоконь (2006)

члени Академії економічних наук України:

академіки: В. І. Бойко, О. В. Крисальний, М. Й. Малік, В. Я. Месель-Веселяк, П. Т. Саблук

заслужені діячі науки і техніки України:

О. А. Бугуцький, В. І. Власов, П. І. Гайдуцький, М. Я. Дем’яненко, П. К. Канінський, В. І. Котелянець, О. В. Крисальний, Ю. О. Лупенко, М. Й. Малік, В. Я. Месель-Веселяк, М. І. Нижній, Г. М. Підлісецький, В. П. Рябоконь, П. Т. Саблук, М. М. Федоров, О. М. Шпичак, В. В. Юрчишин

заслужені економісти України:

В. І. Бойко, М. К. Гащенко, В. І. Жмінько, М. Ю. Коденська, Д. В. Полозенко, В. Ю. Протасов, В. М. Скупий, В. Л. Товстопят, А. А. Фесина, К. І. Якуба, Т. В. Ярославська

заслужені працівники сільського господарства України:

Ю. Я. Лузан, Л. М. Маланчук

В Інституті функціонує 2 спеціалізовані вчені ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій.

За 1966 – 2014 роки у спеціалізованих вчених радах захищено дисертацій:

докторських – понад 100

кандидатських – понад 900.

   • На главную